Privacy policy

Privacy policy

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

Виконавець – Фізична особа – підприємець Лободін Дмитро Костянтинович, зареєстрована у відповідності до законодавства України, інформація про Виконавця (в тому числі місцезнаходження) та інші реквізити є публічно доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, володілець персональних даних.

Веб-сайт – веб-сайт https://lobodinm.com , а також інші веб-сайти в мережі Інтернет, мобільні додатки, які використовуються Виконавцем для надання Послуг та посилання на які надаються Виконавцем.

Договір – Публічний договір (Договір публічної оферти) про надання послуг Виконавцем Замовнику, розміщений на Веб-сайті або на одному з його складових.

Послуги – Послуга або декілька Послуг у інших видах діяльності у сфері спорту (а саме – надання інформації та консультацій онлайн та (або) з використанням мережі Інтернет (Веб-сайту), щодо харчування та/або тренувань), які надаються Виконавцем. Перелік Послуг та їх ціна залежить від обраного Замовником Тарифу надання послуг, розміщеного на Веб-сайті. Виконавець на свій розсуд  визначає обсяг Послуг, які включаються до відповідного Тарифу надання послуг, а також вартість та умови користування такими Тарифами надання послуг. З Тарифами надання Послуг та їх особливостями Замовник може ознайомитися на Веб-сайті. Виконавцем визначається спосіб надання Замовнику Доступу до послуг; такий доступ може надаватися або через Веб-сайт/Особистий кабінет та/або у мобільному додатку через аккаунт та/або Обліковий запис Замовника.

Тарифи надання послуг – це визначені Виконавцем комплекси послуг, які відрізняються один від одного обсягом послуг, що надаються замовникам. Адміністрація Веб-сайту – Виконавець та/або залучені ним до ведення Веб-сайту особи, які, в тому числі, здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Замовник – будь-яка повнолітня дієздатна особа жіночі статі без медичних протипоказань, що акцептувала Договір, та/або від імені якої було оформлене Замовлення (акцептовано Договір).

Особистий кабінет  – розділ Веб-сайту, який надає Замовнику доступ до спеціальної інформації та матеріалів. Логін та пароль для входу до Особистого кабінету  генеруються автоматично та надсилаються  на електронну пошту Замовника, зазначену ним під час реєстрації (оплати послуг).

Спеціальні інформація та матеріали – матеріали, які містять прямо чи опосередковано інформацію щодо послуг Виконавця, в тому числі, але не виключно, відеоматеріали, чат, зображення, текстові матеріали, інструкції, будь-які відеоматеріали незалежно від місця їх розміщення, посилання на загальнодоступні відеоматеріали, в тому числі, але не виключно розміщені на сторінці/аккаунті/каналі Виконавця, посилання на відеоматеріали з обмеженим доступом , розміщені на сторінці/аккаунті/каналі Виконавця.

Акцепт – будь-яка з наступних дій:

– використання Веб-сайту Виконавця шляхом реєстрації (отримання логіну та паролю) на Веб-сайті Виконавця та/або оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті;

– використання Веб-сайту Виконавця шляхом перегляду розміщених на ньому матеріалів та/або інформації;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених Договором;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення, здійснене Замовником Виконавцю про прийняття умов цього Договору;

– вхід до Особистого кабінету на Веб-сайті та/або використання аккаунту/облікового запису в мобільному додатку для отримання доступу до Послуг;

– отримання повідомлення на електронну пошту з логіном та паролем для входу до Особистого кабінету.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Загальнодоступні джерела інформації – друковані засоби масової інформації, засоби телерадіомовлення, сторінки в мережі Інтернет та/або створені з використанням мережі Інтернет, аккаунти в мессенджерах, соціальні мережі, інтернет-портали, публічні виступи та інші джерела інформації, до яких фізичні та юридичні особи мають вільний, необмежений чинним законодавством, доступ та/або доступ до яких відкритий суб’єктом персональних даних.

Конфіденційність персональних даних — обов’язкове для дотримання Адміністрацією Веб-сайту або іншою особою, яка одержала доступ до персональних даних, вимоги не допускати їх поширення / розголошення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

Cookies — поняття, яке використовується для опису інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у клієнта, тобто браузера, а потім відправлена на той самий сайт, якщо його буде повторно відвідано.

IP-адреса — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.

 

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Акцепт Договору Замовником означає автоматичну і повну згоду Замовника з цією Політикою конфіденційності та Захисту персональних даних (надалі – Політика), умовами обробки персональних даних Замовника.
  • У разі, якщо Замовник не згоден з умовами Політики, він зобов’язаний припинити використання Веб-сайту та послуг Виконавця і негайно покинути його.
  • Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником. Замовник несе відповідальність за достовірність і правдивість вказаної при оформленні Замовлення та наданої ним під час надання Послуг інформації. Положення цього пункту поширюються як на інформацію про Замовника, так і на інформацію про відмінну від Замовника особу, якщо Замовник оформив замовлення за неї. Будь-які дії, вчинені для реєстрації Замовника та/або вчинені з використанням облікового запису/аккаунту Замовника та/або особистого кабінету, вважаються здійсненими цим Замовником.
  • Виконавець не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Замовник може перейти по посиланнях, доступних на Веб-сайті.
  • Акцептуючи Договір, Замовник підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє йому самостійно укладати договори та дозволяє йому самостійно давати згоду на обробку персональних даних.
  • У разі виникнення у Виконавця сумніву стосовно досягнення відповідного віку Замовником, Виконавець має право призупинити до встановлення обставин та /або відмовити в наданні Послуг Замовнику.
  • Акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку персональних даних з наступною метою:
 • ідентифікації Замовника для оформлення замовлення і (або) приєднання до договору публічної оферти дистанційним способом;
 • для отримання інформації про Замовлення, обробки інформації про Замовлення;
 • визначення Тарифу надання Послуг;
 • визначення розміру Оплати;
 • надання Послуг за Договором;
 • надання Замовнику доступу до ресурсів та інформації Веб-сайту;
 • надання Замовнику доступу до його Особистого кабінету/Аккаунту;
 • комунікації із Замовником з питань надання Послуг, обробки його звернень;
 • надсилання засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через мережу Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту, Виконавця;
 • визначення місця розташування Замовника для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
 • розвитку та покращення якості надання Послуг.

Персональні дані Замовника можуть бути використані для інших комерційних цілей Виконавця, не передбачених Політикою конфіденційності, що входять в сферу надання Послуг.

 • Адміністрації сайту зобов’язана не розголошувати та забезпечення режим захисту конфіденційності персональних даних Замовника, які надаються Замовником на вимогу Адміністрації та/або при заповненні формуляру.
 • Персональні дані надаються Замовником шляхом надання інформації, відповідей на Веб-сайті, а також під час користування Веб-сайтом та/або Послугами Виконавця і можуть включати в себе наступну інформацію:
 • П.І.Б. Замовника;
 • вік Замовника;
 • стать Замовника;
 • контактний номер телефону Замовника;
 • фотографії Замовника;
 • адреса електронної пошти (e-mail) Замовника;
 • логіни Замовника у мережі Інтернет (в тому числі, в аккаунтах, мессенджерах);
 • інші конфіденційні дані про особу Замовника.

Крім зазначених вище даних, Адміністрація Веб-сайту залишає за собою право автоматичного збору в процесі перегляду Веб-сайту Замовником з метою визначення шляхів розвитку Веб-сайту та напрямків вдосконалення надання Послуг, наступних даних:

 • IP-адреси електронно-обчислювального пристрою (комп’ютера, телефону, планшета і т.д.) Замовника;
 • інформації про Сookies, що зберігається в браузері Замовника;
 • інформації про електронно-обчислювальні пристрої (комп’ютері, телефоні, планшеті і т.д.) Замовника;
 • інформації про браузер Замовника, в т. ч. найменування, версію браузера і т.д.;
 • час доступу на Веб-сайт;
 • адреси сторінок Веб-сайту, які переглядав Замовник;
 • адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Веб-сайту.

Відключення Замовником функції збору Сookies може спричинити неможливість доступу до частин Веб-сайту. Виконавець не несе відповідальність за неможливість використовувати Веб-сайт у разі відключення функції збору Сookies.

 • Персональна або конфіденційна інформація Замовника, обумовлена ​​вище, підлягає зберіганню і нерозповсюдження, крім як за запитами компетентних органів та / або тільки у випадках і в порядку, встановлених законодавством.
 • У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальність, якщо дана інформація:
 • стала або була публічною на момент втрати або розголошення;
 • стала або була розміщена в Загальнодоступних джерелах інформації;
 • була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією Веб-сайту;
 • була розголошена за згодою Замовника;
 • була розголошена Замовником;
 • була розголошена іншою собою щодо Замовника.
  • Замовник зобов’язується не розголошувати/не поширювати конфіденційну інформацію Виконавця та інших користувачів Послуг Виконавця, яка була отримана Замовником в процесі оформлення Замовлення, оплати Послуг, реєстрації, використання Веб-сайту, Особистого кабінету (включно з можливостями, які надаються йому через використання Особистого кабінету), Облікового запису/Аккаунту, користування Послугами. Конфіденційною вважається вся інформація щодо послуг, Спеціальних матеріалів, Веб-сайту, інформації, матеріалів, консультацій та ресурсів, розміщених на Веб-сайті та/або отриманих Замовником під час користування послугами та ін. даних, які стали відомі Замовнику (в тому числі, але не виключно, під час користування чатом). Замовник не має права передавати третім особам конфіденційну інформацію
   • У разі, якщо Замовник оформляв Замовлення та здійснював оплату за себе та за іншу особу, він зобов’язується передати цій особі згенеровані для неї логін та пароль, дотримуватися умов конфіденційності цих даних та не розголошувати їх (включно з паролем і логіном такої особи, інформувати таку особу про всі зміни, які можуть її стосуватися), а також самостійного несе відповідальність у разі недотримання цих обов’язків).
  • При невиконанні Замовником зазначених в п. 2.12 вимог, якщо це спричинило розголошення конфіденційної інформації, Замовник несе відповідальність в порядку, встановленому законодавством, і відшкодовує Виконавцю (або власнику такої конфіденційної інформації, якщо власник інакша від Виконавця особа) завдані збитки в повному обсязі.
  • Обробка персональних даних Замовника здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
  • Акцептуючи Договір, Замовник автоматично погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, з метою виконання Замовлення Замовника, оформленого на Веб-сайті.
  • Адміністрація Веб-сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних Замовника від розголошення. Адміністрація Веб-сайту використовуватиме персональні дані Замовника виключно для мети (цілей), передбаченої цією Політикою.
  • Замовник гарантує, що зазначення ним персональних даних відмінної від нього особи у разі оформлення Замовником Замовлення та/або здійснення реєстрації та/або оплати Послуг здійснюється виключно після отримання на це згоди такої особи, відмінної від Замовника.
  • Права Замовника стосовно його персональних даних, визначені в Законі України «Про захист персональних даних».
  • Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Веб-сайті.
  • Адміністрація сайту має право самостійно змінити та/або доповнити умови цієї Політики. Такі зміни та доповнення набирають чинності з моменту їх відображення на Веб-сайті.

 

Фізична особа – підприємець                            Д.К. Лободін